Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu:

I. DANE I ADRES FIRMY:

 

Regulamin dotyczy świadczenia usług sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod domeną lapaowczara.pl, prowadzonego przez: Łapa Owczara Sp. z o.o. Przytoczki 2 66-003 Zabór NIP 9731080751

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej strony internetowej lapaowczara.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Przed złożeniem zamówienia Klient poświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 

II. GODZINY PRACY, KONTAKT
 

Prosimy o kontakt na nasz adres e-mail: sklep@lapaowczara.pl /24h/ lub telefonicznie 501507445 od poniedziałku do piątku 9:00-17.00
 

III. ZAMAWIANIE TOWARÓW, DOSTAWA
 

1. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto za pośrednictwem formularza rejestracji.

2. Zakupów można również dokonać bez rejestracji w Sklepie.

3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

4. W przypadku naruszeń i nadużyć, konto Klienta może zostać usunięte z naszej bazy, bez możliwości ponownej rejestracji. Każdy Klient ma możliwość zwrócić się z wnioskiem o anulowanie konta

5. Po zalogowaniu do systemu, Klient ma wgląd do swoich danych, swoich zamówień, ma możliwość edycji tych danych.

6. Zamówienia można dokonać także na naszych aukcjach w serwisie allegro.pl – na zasadach obowiązujących w tym serwisie.

7. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu należy wejść na stronę internetową lapaowczara.pl, dokonać wyboru towaru z oferty sklepu, jego ilości, ew. koloru oraz rozmiaru, lub też innych parametrów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlona zostanie specyfikacja złożonego zamówienia. Specyfikacja złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia i jego głównych cech,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów wraz z podatkami,

c) wybranej metody płatności, w tym sposobu i terminu zapłaty,

d) wybranego sposobu dostawy, a także kosztów dostawy (transportu i dostarczenia towaru), usług pocztowych oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

e) czasu dostawy.
 

9. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z pkt ……... (o ile nie dokonano wcześniejszej rejestracji sklepie) oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 

10. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

a. Umowa zawierana jest na czas oznaczony – do czasu dostarczenia Klientowi towaru i zapłaty pełnej ceny określonej w złożonym zamówieniu..

b. Łapa Owczara Sp. z o.o. zobowiązuje się do dostarczenia towarów zamówionych w sklepie bez wad.
 

12. Wszystkie podawane przez nas ceny są cenami w złotych polskich i cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki),  oraz wszelkie inne składniki. Wiążąca jest cena oraz inne warunki umowy z daty wysłania przez Klienta zamówienia.
 

13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu lub też wprowadzania w nich zmian. W takim przypadku w zamówieniach złożonych przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży obowiązują ceny towarów z daty wysłania przez Klienta zamówienia.
 

14. Miejscem realizacji dostaw towarów nabywanych za pośrednictwem naszego sklepu jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 

15. Towar wysyłamy w ciągu maksymalnie 7 dni od potwierdzenia wpłynięcia zamówienia, według kolejności zamówień. Jeśli Klient wybrał sposób płatności „przedpłata”, towar wysyłamy do 5 dni po zaksięgowaniu wpłaty.
 

16. W przypadku niedostępności towaru, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony mailem o opóźnieniu w wysyłce towaru (wówczas może poinformować nas o rezygnacji z realizacji umowy na adres: lapaowczara@gmail.com albo o niemożności zrealizowania zamówienia. W powyższych przypadkach zamówienie zostanie anulowane. Jeżeli Klient dokonał już wpłaty, zwrócimy uiszczoną kwotę w terminie 14 dni od anulowania zamówienia, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
 
17. Do wyboru mają Państwo kilka form wysyłki:

* Przesyłka kurierska

* Przesyłka pobraniowa kurierska

* Pocztex Kurier 48

* Pocztex Kurier 48 pobranie

*InPost Paczkomaty

Koszty wysyłki są przedstawiane Klientowi podczas składania przez niego zamówienia.

 

18. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą dostarczenia towaru Klientowi.

19. Firma  Łapa Owczara Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu.


 

IV. PŁATNOŚCI:
 

1. Możecie Państwo wybrać następujące sposoby zapłaty za towar:

   a. przedpłata przelewem na poniższy rachunek: Prosimy o podanie w tytule wpłaty tylko  numeru zamówienia.

   b. płatność przy odbiorze przesyłki
 

2. Do chwili uiszczenia przez Klienta całej kwoty za zamówiony towar, pozostaje on własnością Łapa Owczara Sp. z o.o.
 

V. PROCEDURA REKLAMACYJNA- ZASADY WNOSZENIA REKLAMACJI
 

1. W przypadku wady towaru mogą Państwo złożyć reklamację.
 

2. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową. W szczególności towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
a. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub  przeznaczenia;

b. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
c. został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.
 

3. W celu złożenia reklamacji mogą Państwo skorzystać z formularza reklamacyjnego.

Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lapaowczara@gmail.com.

4. Uprzejmie prosimy o wysłanie reklamowanego towaru w oryginalnym opakowaniu oraz dołączenie dowodu zakupu.

 

5. Reklamowany towar powinien być wysłany do nas wraz z wszelkimi dodatkami otrzymanymi w przesyłce.
 

6. Prosimy także o wskazanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.
 

7. Łapa Owczara Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację i poinformuje o sposobie jej rozpatrzenia Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 

8. Klient, pokrywa koszty przesyłki reklamowanego towaru.
 

9. Reklamacji nie podlega towar noszący ślady użytkowania oraz noszący ślady uszkodzeń mechanicznych.

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 

1. Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia towaru Państwu lub wskazanej przez Państwa osobie trzeciej innej niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 

2. W przypadku niezachowania wskazanego powyżej terminu tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo przekazać nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektroniczną na adres: lapaowczara@gmail.com a także za pomocą formularza na stronie internetowej sklepu. Prosimy w takim przypadku wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu i adres e-mail.
 

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 

5.W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone przed przyjęciem oferty, oferta przestaje wiązać.


 

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 

1. Łapa Owczara Sp. z o.o podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Łapę Owczara Sp. z o.o o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu.
 

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Łapa Owczara Sp. z o.o Przytoczki 2 66-003 Zabór  lub mailowo pod adres sklep@lapaowczara.pl
 

4.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

1. Łapa Owczara Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w związku z zakupami w sklepie internetowym.
 

2. Rejestracja w naszym sklepie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, wyłącznie w celu składania przez Państwa zamówień, zawierania umów sprzedaży, ich realizacji oraz w celu realizacji procedury reklamacyjnej, gwarancyjnej, prawa odstąpienia od umowy i dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a także – jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę przy rejestracji – w celach marketingowych. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia świadczenie usług w oparciu o zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, będzie możliwe tylko w przypadku uzyskania zgody rodzica lub opiekuna dziecka na takie przetwarzanie danych poprzez weryfikację zgody poprzez wskazanie adresu e-mail rodzica czy opiekuna celem uzyskania od nich zgody drogą kontaktu mailowego. Do czasu uzyskania zgody nie będzie możliwe zapisanie się do Naszego Newslettera.
 

3. Państwa dane osobowe oraz informacje o zamówieniach i płatnościach chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych przez techniczne systemy bezpieczeństwa.
 

4. Transfer Państwa danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również przez, przykładowo, banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznacie Państwo przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ew. symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.
 

5. Jeżeli zapomnieliście Państwo hasła albo w razie jakichkolwiek problemów dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres: sklep@lapaowczara.pl  Użytkownikowi, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu, co do profilowania.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2019r.
 

2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0.5730.13 lub nowszej,

b) minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli.
 

3. Informacje o towarach podane na stronach internetowych naszego sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Łapa Owczara a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 

5. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową Klient będący konsumentem:

a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b. uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a sklepem,

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Łapą Owczara Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep.
 

7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw dotyczących konsumentów, w szczególności. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 

8. W ramach naszego sklepu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Pliki cookies zamieszczane są w Państwa urządzeniu końcowym. Jednak w każdym czasie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
 

9. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym terminie.


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
KOSZYK2